Thënie për vulgaritetin (1 thënie)

Por një burrë bandill bosh nuk mund të jetë një burrë vulgar.