Thënie për vitalitetin (1 thënie)

Vendet e tjera kanë vitalitetin e tyre në pak njerëz, në një klasë, por ne e kemi atë në pjesën më të madhe të popullit tonë.