Thënie për urejtjen (1 thënie)

Fjalia përgjegjëse e duaje fqinjin si veten është urreje veten si fqinjin.