Thënie për Uinston Çërçill (1 thënie)

Kur kam të drejtë, unë zemërohem Churchill zemërohet kur është gabim. Ne jemi të zemëruar me njëri tjetrin shumicën e kohës.