Thënie për sukses (1 thënie)

Disa njerëz mendojnë se puna jonë është pa kuptim, thjesht shpërdorim para. Por ne po kemi sukses.