Thënie për Star ëars (1 thënie)

Star ëars nuk e ka ndryshuar jetën time aspak.