Thënie për shkecnën (1 thënie)

Shkenca nuk ka mësuar ende nëse çmenduria është apo nuk është madhështi e inteligjencës.