Thënie për rtin (1 thënie)

Si mund të mos jetë një president aktor?