Thënie për rregullin (1 thënie)

Rregulli është cilësi e njerëzve të rëndomtë. Gjenialiteti gjithmonë presupozon njëfarë çrregullimi.