Thënie për qëndisjen (1 thënie)

Dashuria është pëlhurë që e thuri natyra, ndërsa fantazia e zbukuroi me qëndisje.

Anonim