Thënie për Mishel de Montaigne (1 thënie)

Unë marr përsipër të njëjtin projekt si Montaigne, por me një qëllim të kundërt: sepse ai ka shkruar esetë e tij vetëm për të tjerët, dhe unë shkruaj lavdërimet e mia vetëm për veten time.