Thënie për marrëveshjen (1 thënie)

Nuk ia vlen diçka e shkruar në letër nëse nuk është e mbështetet nga një forcë e tillë që e bën palën tjetër të marrë parasysh ndëshkimet tejet të rënda të shkeljes së marrëveshje.