Thënie për lëvizjen (2 thënie)

Kurrë mos e ngatërro lëvizjen me veprimin.

I gjithë njerëzimi është ndarë në tri klasa: ata që janë të palëvizshëm, ata që janë të lëvizshëm, dhe ata që lëvizin.