Thënie për grindjet (2 thënie)

Ndonëse një grindje në rrugë është një gjë për t’u urryer, energjitë që shpalos ajo janë të mrekullueshme; edhe njeriu më i zakonshëm në grindjen e tij shpalos një nur të veçantë.

Është krejt joproduktive të grindem me botën, po ashtu të grindem me veten nganjëherë është joproduktive.