Thënie për Frank Lloyd ërightin (1 thënie)

Dhe e kam dashur Frank Lloyd ërightin. Unë mendoj se ai ishte njeriu më i madh që kam takuar ndonjëherë në jetën time.