Thënie për fajlen (1 thënie)

Ma falni marrëzinë ashtu si edhe unë ua fal atyre që mendojnë se nuk flasin marrëzira.