Thënie për emocionet (1 thënie)

Emocionet nuk kanë vend në biznes, nëse ju nuk bëni biznes me ato.