Thënie për leximin (112 thënie)

Më së shumti që e bën një libër të ‘mirë’ është se ne e lexojmë në momentin më të përshtatshëm për ne. 

thenie nga stephen king

Çdo libër që e merr ka mësimin ose mësimet e veta, dhe shumë shpesh librat e këqij  kanë më shumë për të të mësuar se sa të mirët.