Thnëie për miqësinë (1 thënie)

Në kritikë unë do të jem i guximshëm dhe i ashpër, absolutisht si me mik dhe me armikun. Nga ky qëllimi asgjë nuk më zbraps.