Thënie për vërtetën (1 thënie)

Unë e kam dashuruar aq adhurimisht të vërtetën sa që shpesh e kam përdorur gënjeshtrën si mënyrë për t’u paraqitur në mendjet të cilat për bukurinë e së vërtetës nuk dinë asgjë.