Thënie për titujt (1 thënie)

Titujt dhe dekorimet janë të patjetërsueshme për ti joshur njerëzit.