Thënie për errorin (1 thënie)

Unë nuk kam në të vërtetë urrejtje ndaj rrezikut, përveç ndaj efektit të tij absolut – terrorit.