Thënie nga Charles Caleb Colton (1 thënie)

Librat, sikur shokët, duhet të jenë të pakët dhe të zgjedhur mire. Sikur shokët, gjithashtu, duhet tu kthehemi atyre përsëri dhe përsëri, sikur shokët e vërtetë asnjëherë nuk do të na zhgënjejnë – asnjëherë nuk do të ndalojnë të na udhëzojnë – asnjëherë nuk do të mërziten.