Thënie për Riçard Nikson (2 thënie)

Thelbi i Richard Nixon është vetmia.

Ishte një tragjedi greke. Niksoni po e plotësonte natyrën e tij. Me të filluar njëherë, ajo nuk do të kishte fund tjetër.