Thënie për ngrohtësinë (1 thënie)

Kisha lindur me një nevojë të pamasë për ngrohtësi, dhe me një nevojë të hatashme për ta dhënë atë.