Thënie për gjinitë (1 thënie)

Askush nuk mund ta fitojë ndonjëherë betejën midis gjinive: ka tepër vëllezërim midis armiqve.