Thënie nga Samuel Beket (13 thënie)

Asnjëherë provuar. Asnjëherë dështuar. Hiç problem. Provo prapë. Dështo prapë. Dështo më mirë.

Zakoni është një amortizues i madh.

Është e drejtë që edhe ai të ketë kronikën e tij të vogël, kujtimet e tij, arsyen e tij dhe të jetë i zoti të dallojë të mirën në të keqen, të keqen në më të keqen, dhe kështu i kalon njerëzisht të gjitha ditët e pandryshueshme, dhe kështu vdes një ditë si një ditë tjetër, veç më shkurt.