Thënie qesharake

Të bësh asgjë është shumë vështire, sepse asnjëherë nuk e di kur është mjaft.