Thënie qesharake

Provove dhe ke dështuar. Pra mësimi nga kjo ështe: asnjëherë mos e provo