Thënie për shenjtorët

Shenjtorët duhen konsideruar gjithnjë fajtorë derisa të provohen të pafajshëm.