Thënie për religjionin

Tre gjëra që feja i bën shumë mirë: Ndan, kontrollon dhe mashtron njerëzit.