Thënie për politikën

Në politikë, një bashkësi e njerëzve që urrehen, është pothuaj gjithnjë baza e miqësisë.