Thënie për Margaret Thatcher

Isha dakord me të apo nuk isha dakord me të, ajo ishte një lidere e shquar.