Thënie për luftën

Nuk vritet vetëm jeta në luftë.