Thënie për fenë

Në fillim s’kishte asgjë dhe zoti tha “Le të bëhet dritë!” Dhe prapë s’kishte asgjë… por të paktën mund ta shikoje.