Thënie për fenë

Të arsyetosh me dikë që ka braktisur arsyen, është si t’i japësh mjekim një të vdekuri.