Thënie për fenë

Kristianizmi është feja më e çuditshme e sajuar ndonjëherë, pasi vrau Jezusin për të liruar njerëzimin nga mëkati i ngrënies së një molle.