Thënie për fenë

Epoka e injorancës nisi me sistemin kristian.