Thënie për fenë

N.q.s. “zoti” kërkonte besim nga njeriu, atëherë për çfarë e shpiku arsyen?