Thënie për fenë

Të gjithë “Biblat” i ka krijuar njeriu.