Thënie për fenë

Ulemaja, dervishët e priftëria të mos përzien në mësimet e në shkollat.