Thënie për fenë

Klerikët e dinë që unë e di se ata e dinë se nuk dinë.