Thënie për fenë

Kur është një ai që vuan nga iluzionet, quhet çmendi. Kur janë shumë syresh, quhet fe.