Thënie për fenë

Ndonëse nuk ka më pengesa për sa i përket lirisë së besimit, duket se më të interesuar për ringjalljen e islamit janë misionarët dhe grupet e huaja sesa vetë shqiptarët.