Thënie për fenë

Pas Turqisë, armik e mirmosdashës i Shqipërisë është Kisha greke.