Thënie për fenë

N.q.s. zoti foli, përse bota nuk është bindur?