Thënie për fenë

Në filozofi ose fe, ose etikë, ose politikë, dy dhe dy mund të bëjnë pesë, por kur prodhonim armë apo aeroplanë dy dhe dy bënin katër.