Thënie për diturinë

Dituria është dashuri dhe dritë dhe vizion.