Thënie për dashurinë

Dashuria ka dy përcjellës: të mirën dhe durimin.