Thënie për dashurinë

Një zemër e dashuruar është fillimi i gjithë dijes.